Đại gia bán đất mất vợ vào tay chủ nhà hàng

Đại gia bán đất mất vợ vào tay chủ nhà hàng

Đã đành Trời cho lộc, ông bà bố mẹ cho miếng đất hái ra tiền nhờ làng anh nằm trong quy hoạch lên phố. Nhưng nếu biết cầm lái vững vàng, biết lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, hợp lý, thì chuyện vợ anh bỏ chồng, bỏ các con để theo tình nhân khó lòng có thể xảy ra được.