Bỏ hoang công trình 30 tỉ đồng

Bỏ hoang công trình 30 tỉ đồng

(PL)- Hai công trình hỗ trợ nông dân, nông thôn ở Phú Yên bị bỏ hoang nhiều năm qua, nay lại xin tiền để sửa chữa lớn.