Sáp nhập hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam

Sáp nhập hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam

(PL)- Ngày 25-12, hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam, Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) chính thức ký hợp đồng sáp nhập thành công ty mới vẫn giữ tên gọi là Banknetvn.