Loạn thần do... cai rượu

Loạn thần do... cai rượu

(PL)- Không chỉ uống quá nhiều rượu mới dẫn đến ngộ độc, loạn thần do hội chứng cai rượu gây ra cũng nguy hiểm không kém.