Bộ Y tế lên tiếng vụ hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư

Bộ Y tế lên tiếng vụ hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư

Cho đến thời điểm này, cả Bộ Y tế và Bộ Tài chính đều khẳng định việc cấp phép và thông quan cho 20.000 viên thuốc Tasigna (nilotinib) 200mg đặc trị ung thư của hai đơn vị trên đều được tiến hành đúng quy trình.