AVG được ‘thổi giá’ 33.000 tỉ?

AVG được ‘thổi giá’ 33.000 tỉ?

(PL)- Ở lần định giá đầu tiên, giá trị của AVG được cho là đạt tới 33.299 tỉ đồng, trong khi theo Thanh tra Chính phủ thì tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31-3-2015) là rất xấu.