‘Chúng ta đã buông lỏng kỷ cương quá lâu’

‘Chúng ta đã buông lỏng kỷ cương quá lâu’

(PL)- “Chúng ta đã buông lỏng kỷ cương quá lâu, để cái hư hỏng lộng hành quá nhiều, giờ phải kiên quyết, kiên trì dọn dẹp…” - ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
Năm 2018: Tiếp tục tấn công vào tham nhũng

Năm 2018: Tiếp tục tấn công vào tham nhũng

(PL)- “Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, những cán bộ hư hỏng, tham nhũng” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.