Vận động du khách sử dụng tiền có văn hóa

Vận động du khách sử dụng tiền có văn hóa

(PL)-  Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng, lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội.