Khó bảo hộ bản quyền điện ảnh thời @!

Khó bảo hộ bản quyền điện ảnh thời @!

Hành vi vi phạm bản quyền phim không chỉ ảnh hưởng đến nhà phát hành, nhà sản xuất mà chính người xem bị ảnh hưởng. Họ sẽ mất quyền được xem tác phẩm hay, tác phẩm gốc.