Hắt hiu cúng giỗ ở thị thành

Hắt hiu cúng giỗ ở thị thành

(PL)- Đa số cư dân ở các TP lớn, đặc biệt là Sài Gòn hiện nay vốn gốc gác từ các vùng quê ở khắp miền đất nước.