Tắc tị vì bốn chữ ‘hiện trạng ban đầu’

Tắc tị vì bốn chữ ‘hiện trạng ban đầu’

(PL)- Cơ quan thi hành án cho rằng bản án không thể thi hành dứt điểm vì tòa không giải thích rõ “hiện trạng ban đầu” là như thế nào. Ngược lại, tòa cho là thi hành án đã hiểu máy móc.
Dân tố thi hành án kéo rê vụ việc

Dân tố thi hành án kéo rê vụ việc

(PL)- Cả VKSND Tối cao và TAND Tối cao đều đã bác khiếu nại giám đốc thẩm của những người liên quan nhưng cơ quan thi hành án vẫn tiếp tục yêu cầu xem xét giám đốc thẩm.