Về miền Tây cưỡi… chim lạc đà

Về miền Tây cưỡi… chim lạc đà

Đúng là tin vui, tin vui! Ông Tư reo lên khi đọc bài báo viết về đề văn ghi nhầm hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc vùng ĐBSCL (miền Tây).