Làm rõ động cơ xách ghế của ông chủ tịch phường

Làm rõ động cơ xách ghế của ông chủ tịch phường

(PLO)- Chủ tịch phường tường trình là cầm ghế trong phòng cấp cứu của bệnh viện để ngồi, tuy nhiên kết quả điều tra xác định ông này nóng nảy, bức xúc. Đây là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tư cách của người cán bộ, Đảng viên, viên chức nhà nước.