Vay 100 triệu đồng, nguy cơ mất nhà

Vay 100 triệu đồng, nguy cơ mất nhà

(PL)- Công an huyện đã làm việc với cán bộ và hướng dẫn người tố cáo khởi kiện ra tòa. Sau khi tòa ra phán quyết, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nội bộ.