Vì sao chính quyền bó tay trước hoạt động của Mẫu The?

Vì sao chính quyền bó tay trước hoạt động của Mẫu The?

(PLO)- Ông Đỗ Văn Vì, Chủ tịch UBND phường Ái Quốc, nơi có Mẫu The “cứu độ chúng sinh” trả lời Pháp Luật TP.HCM: “Không dẹp được hoạt động của Mẫu The vì quy mô hoạt động quá lớn và tồn tại nhiều năm nay”.