Lòng tốt và rào chắn

Lòng tốt và rào chắn

(PL)- Hàng rào chắn đã không ngăn được một cụ già cố ý băng qua đường ray khi tàu lửa đang rầm rập lao tới.