1.001 chuyện trong giới “kỳ bẽo”

1.001 chuyện trong giới “kỳ bẽo”

Đồng hành với nghề tổ chức sòng bạc bịp (“kỳ bẽo”) là nghề “thợ lột” và giới máu mặt gác sòng. Những nghề này đã có mặt từ thuở Kèo Xanh-Kèo Vàng còn làm mưa làm gió ở Nam Kỳ Lục Tỉnh cho đến tận hôm nay.