Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại CEO Summit

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại CEO Summit

(PLO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; phát triển nguồn nhân lực và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.