Giang hồ Bắc du Nam

Giang hồ Bắc du Nam

 “Số má gì mấy cha giang hồ phía Nam, nghe hơi bọn Bắc là chạy tóe phở!” - một cán bộ công an thuộc C45B (phụ trách mảng chống tội phạm có tổ chức) thốt lên như vậy.