TP.HCM: Giảm chôn lấp chất thải

TP.HCM: Giảm chôn lấp chất thải

(PLO)- Phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải là một trong những giải pháp được đưa ra nhằm kiểm soát các vấn đề tiêu cực do việc chôn lấp rác gây ra.