Chương trình phổ thông mới: Áp dụng từ 2018 là rất vội vàng

Chương trình phổ thông mới: Áp dụng từ 2018 là rất vội vàng

(PLO) - Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, trong đó câu hỏi lớn nhất là lộ trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đủ khả năng và sẵn sàng đồng hành cùng Bộ trong công cuộc đổi mới sâu sắc này. Vì thế, Bộ nên trả lời trước các câu hỏi đó rồi hãy dự kiến thời gian thực thi.
Góp ý chương trình phổ thông mới: Môn lịch sử sẽ… biến mất?

Góp ý chương trình phổ thông mới: Môn lịch sử sẽ… biến mất?

(PLO) – Việc xác định bốn môn học bắt buộc trong chương trình THPT đã giảm bớt số bộ môn mà HS phải học nhưng chỉ có tác dụng tích cực trong việc luyện thi tuyển sinh ĐH-CĐ, mà chưa chắc đã đủ để đáp ứng mục tiêu GDPT về phát triển nhân cách con người.