Hướng dẫn cách phân loại rác sinh hoạt tại nhà

Hướng dẫn cách phân loại rác sinh hoạt tại nhà

(PLO)- Các chất thải phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày của con người được gọi là chất thải rắn sinh hoạt (hay rác sinh hoạt) và các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được gọi là chất thải rắn công nghiệp.