Bỏ yêu cầu lập chi nhánh với doanh nghiệp chế xuất

Bỏ yêu cầu lập chi nhánh với doanh nghiệp chế xuất

(PL)- Doanh nghiệp (DN) chế xuất không cần lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để bán hàng do chính DN đó sản xuất tại Việt Nam. Đây là hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Hải quan liên quan đến việc lập chi nhánh.
DN chế xuất ngại lập chi nhánh

DN chế xuất ngại lập chi nhánh

Quy định về việc quản lý mua bán nội địa của các doanh nghiệp chế xuất sau nhiều lần thay đổi, cải cách vẫn đang còn nhiều ý kiến khác nhau.
Gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất mua hàng

Gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất mua hàng

(PL)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) chế xuất được tiếp tục mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa như hiện hành đến hết ngày 30-6.