Ly kỳ vụ cướp đò trên sông Ka Long

Ly kỳ vụ cướp đò trên sông Ka Long

(PL)- Bị cáo bị buộc tội chủ mưu cầm đầu vụ cướp liên tục bị thay đổi số phận pháp lý dựa vào lời khai của nhóm cửu vạn năm người.