Bị vợ bỏ vì... giàu

Bị vợ bỏ vì... giàu

- “Vợ bỏ tôi đi, đường xa diệu vợi… Giấc mộng không thành, vợ bỏ tôi đi…”.
Bác sĩ ‘king kong’

Bác sĩ ‘king kong’

Sợ mụ vợ giở chứng mất trí nhớ, ông Tư bắt bà đọc báo thiệt kỹ theo kiểu vừa thu nạp kiến thức vừa có sự liên tưởng.