Gạc Ma bất tử!

Gạc Ma bất tử!

(PL)- Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân ta, biểu tượng tình đoàn kết của dân tộc Việt.