Bị cáo Thu Nga xin... làm tiếp dự án

Bị cáo Thu Nga xin... làm tiếp dự án

(PL)- Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cam kết sẽ bồi thường cho khách đã đóng tiền mua nhà, đồng thời xin được triển khai dự án bất động sản để có nhà giao cho khách (?).