Bất nhất cách thu thuế

Bất nhất cách thu thuế

Nhiều doanh nghiệp Việt kiều phản ánh cơ quan thuế và hải quan lúc thu mức này, lúc thu mức khác và khi có lấn cấn thì áp mức thuế cao nhất!