Bãi bỏ tỉ lệ khống chế chi cho quảng cáo

Bãi bỏ tỉ lệ khống chế chi cho quảng cáo

(PLO)-Bộ Tài chính điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 22%, bãi bỏ tỉ lệ khống chế chi cho quảng cáo, khuyến mại...để giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp