Đất một nơi, ủy ban cấp giấy đỏ một nẻo

Đất một nơi, ủy ban cấp giấy đỏ một nẻo

(PL)- VKS, HĐXX cùng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng làm rõ, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức về việc thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác xử lý hồ sơ, cấp giấy đỏ sai, gây ra nhiều hệ lụy cho người dân...