Ý nguyện của cư dân Thanh Đa

Ý nguyện của cư dân Thanh Đa

(PL)- “Nếu chủ trương của Nhà nước là xây dựng lại chung cư để cuộc sống người dân an toàn, văn minh, để TP ngày càng phát triển thì tôi đồng ý…”.