Thoát nợ tiền tỉ cước điện thoại

Thoát nợ tiền tỉ cước điện thoại

(PL)- Nhờ tòa vận dụng quy định bảo vệ người yếu thế trong giao kết hợp đồng mà một phụ nữ thoát món nợ gần 1,1 tỉ đồng cước phí ĐTDĐ…