Manchester… Titanic

Manchester… Titanic

(PL)- Cái thua quá sốc trước Bournemouth khiến các CĐV đã hết kiên nhẫn với ông thầy Van Gaal.