Thi hành án: Nhiều sai sót lặp đi lặp lại

Thi hành án: Nhiều sai sót lặp đi lặp lại

(PL)- Tại hội nghị triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2015, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã giới thiệu một số sai sót thường gặp để rút kinh nghiệm chung toàn ngành và đề ra các giải pháp khắc phục.