Thêm một ‘nạn nhân’ ở đèo Khánh Lê

Thêm một ‘nạn nhân’ ở đèo Khánh Lê

(PL)- Người hâm mộ xe đạp không thể quên hình ảnh áo vàng Đinh Quốc Việt từng “bể máy” sau khi qua đèo Khánh Lê và tuột hết các danh hiệu áo vàng, áo đỏ… mà anh đang nắm giữ trước khi vào chặng Nha Trang - Đà Lạt.