Cả nước còn hơn 800 cầu treo yếu

Cả nước còn hơn 800 cầu treo yếu

Theo Bộ GTVT, qua rà soát, hiện cả nước có tổng số 1.944 cầu treo, trong đó có 809 cầu treo yếu cần phải sửa chữa để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.