Cúng kiếng phiên bản thế kỷ 21

Cúng kiếng phiên bản thế kỷ 21

Quan Hai tuyển… thầy cúng. Quân sư sốt sắng dắt người về ra mắt. Ngày các thí sinh trình bày dự án cúng kiếng tiền khả thi, quan Hai ngồi nghe chăm chú.