Virus từ dơi có thể gây chết người

Virus từ dơi có thể gây chết người

(PL)- Nhóm Henipavirus có ba chủng virus: Hendra, Nipah và Cedar, được phát hiện từ thập niên 1990 trong cơ thể của dơi, là nguyên nhân gây viêm não và các bệnh hô hấp nguy hiểm đã và đang hoành hành động vật và người ở Úc và nhiều nước châu Á (Bangladesh, Ấn Độ, Singapore, Malaysia).