Khổ vì ‘chạy yêu, chạy đẻ’

Khổ vì ‘chạy yêu, chạy đẻ’

- Vợ chồng chú Tám tưởng sướng mà hóa khổ. Mấy năm trước đã cuống cuồng chạy yêu, chạy cưới, chạy đẻ…, giờ lại tiếp tục vắt chân lên cổ.