Ông Park sẽ dành đòn bất ngờ cho người Thái

Ông Park sẽ dành đòn bất ngờ cho người Thái

(PL)- Từ khi gật đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam tham gia King’s Cup, ông Park Hang-seo luôn tôn trọng đối thủ Thái Lan và không đao to búa lớn nhưng chắc chắn không muốn làm kẻ đến sau.