Thuế, phí đè nặng ô tô

Thuế, phí đè nặng ô tô

(PL)- Ngoài những khoản thuế và phí như hiện hành, tới đây ô tô có thể còn phải gánh thêm thuế tài sản.