Từ khóa:

#dịch vụ
Tìm thấy 27 kết quả
Du lịch TP.HCM liên kết tám tỉnh Đông Bắc

Du lịch TP.HCM liên kết tám tỉnh Đông Bắc

(PLO)- TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và tám tỉnh Đông Bắc đi vào thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất.