Doanh nghiệp Đài Loan cần 50.000 nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp Đài Loan cần 50.000 nhân sự cấp cao

(PL)- Ông Trần Chí Thành, Ủy viên giao lưu doanh nghiệp Đài Loan tại TP.HCM, cho biết các doanh nghiệp Đài Loan đang có nhu cầu tuyển 50.000 nhân sự cấp cao từ trưởng các phòng ban trở lên.