Siết du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng

Siết du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng

(PLO)- Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan không cấp phép hoặc dừng các đơn vị du lịch mang tính chất mạo hiểm khi chưa đáp ứng điều kiện về nhân lực, quy trình an toàn…
Du lịch mạo hiểm: Không có quy chuẩn nào!

Du lịch mạo hiểm: Không có quy chuẩn nào!

(PL)- Tiềm năng của loại hình du lịch mạo hiểm ở Việt Nam rất lớn, nhất là ở Tây Nguyên, Việt Bắc, Tây Bắc, miền Trung… Tuy nhiên, cái chết của ba du khách Anh là hồi chuông cảnh tỉnh và báo động cho Việt Nam về những lỗ hổng chết người của du lịch mạo hiểm.