Nỗi lo giá hàng hóa ​tăng mạnh

Nỗi lo giá hàng hóa ​tăng mạnh

(PLO)- Nhiều ý kiến đề nghị xem xét giảm các loại thuế, phí đối với mặt hàng xăng dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.