Cú hích từ 88 thủ tục hành chính giải quyết trong ngày

Cú hích từ 88 thủ tục hành chính giải quyết trong ngày

(PLO)- Việc tiếp nhận, giải quyết gần 90 thủ tục hành chính trong ngày không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính mà còn nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ.