Chính thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Chính thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm

(PLO)-  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022.