Xin giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho kinh doanh sân golf

Xin giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho kinh doanh sân golf

(PLO)- Xem xét giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021 cũng như điều chỉnh quy định về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 theo hướng yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở xuống còn 3 tháng.