Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết

Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết

(PLO)- Các ngành chức năng phải xây dựng giải pháp để đảm bảo ATTP, tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo ổn định giá cả thị trường để người dân TP yên tâm đón Tết.