Tiền đâu chống ngập 1.430 tuyến hẻm ở Sài Gòn?

Tiền đâu chống ngập 1.430 tuyến hẻm ở Sài Gòn?

(PL0)- Tổng chi phí thực hiện các dự án chống ngập hẻm trên địa bàn TP.HCM dự kiến hơn 3.630 tỉ đồng. Huyện Hóc Môn là địa phương đề xuất kinh phí chống ngập hẻm nhiều nhất với số tiền hơn 1.636 tỉ đồng.